• Identyfikacja markerów molekularnych w komórkach glejaka wielopostaciowego wskazujących na wrażliwość tych komórek na działanie płatków grafenowych lub ich pochodnych. LIDER/144/L-6/14/NCBR/2015 2016-2018
  Kierownik projektu: dr Marta Grodzik
 • Grafen i nanokompleksy grafitu jak modulatory odżywiania komórki i ekspresji białka p53 w badaniach na modelu glejaka wielopostaciowego in vitro i in ovo. 2011-2015. Nr projektu 2011/03/B/NZ9/03387
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg
 • Nanocząstki diamentu i grafitu jako czynniki przeciwnowotworowe – charakterystyka antyżywieniowego mechanizmu działania na modelach in vitro oraz in ovo. 2011-2015. Nr projektu 2011/03/N/NZ9/04290.
  Kierownik projektu: dr Matusz Krzysztof Wierzbicki
 • Nanocząstki platyny jako regulatory autokonsumpcji DNA w procesie śmierci komórki w badaniach na modelu glejaka wielopostaciowego in vitro i in ovo. 2013 – 2016. Nr projektu 2013/09/N/NZ9/01895.
  Kierownik projektu: dr Marta Kutwin
 • Stres izolacji i niedożywienia komórki aktywowany przez nanopłatki grafenu jako regulator autofagii zintegrowanej z apoptozą. Badania na modelu glejaka wielopostaciowego in vitro i in ovo. 2013-2016. Nr projektu 2013/09/N/NZ9/01898.
  Kierownik projektu: dr Sławomir Jaworski
 • Micro- and nano-systems in chemistry and biomedical diagnosis. (MNS-DIAG) POIG.01.03.01-00 014/08. Structural project 2007-2013
 • Nano-feeding: method of activating anti-cancer mechanisms in experiment in ovo. NCN NN311540840 2010-2013
 • Nanotechnology in poultry production. Can silver nanoparticles promote health and growth of chickens? Projekt Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Danish Council for Strategic Research, 2008-2012
 • New, multifunctional nanopowder of carbon. Projekt EU, ERA-NET, 357/ERA-NET 2008-2011
 • Influence of gold nanoparticles and their biocomplexes, applied in ovo, on growth and development of chicken embryo. PhD Project, MNiSW,: 3038/BP01/2009/36) 2009-2011
 • Nanoparticles of noble metals as a stimulators of growth and development, as well as responses to stress, at the cellular and genomic level. Investigation with chicken embryo. Project MNiSW N311 04931/3849, 2006 ? 2010
 • Nanoparticles of noble metals as growth and development factors and stress responses of cells and genome. Experiment on chicken embryos MNiSW N31104931/3849 (2006 – 2009).
 • Nanoparticles of silver – alternatives to antibiotics additives in poultry production. 2007-2009. International project in the frame of the international agreement between Poland and RPA, MNiSW, 7276/R07/R08