KATEDRA ŻYWIENIA I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT
KIEROWNIK KATEDRY
 
 
Prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg
 
225936660
SEKRETARIAT
Mgr Kamila Zielińska
 
225936669
ZAKŁAD NANOBIOTECHNOLOGII
KIEROWNIK ZAKŁADU
Dr inż. Marta Grodzik
 
225936673
Dr Anna Hotowy
225936670
Dr Marta Kutwin
225936675
Dr Barbara Strojny-Cieślak
225936675
Dr Sławomir Jaworski
225936675
Dr Mateusz Wierzbicki
225936676
Dr Karolina Haziak
225936664
Dr Natalia Kurantowicz
225936670
 
 
Doktoranci
Mgr Jaśmina Bałaban
225936667
Mgr Malwina Sosnowska
225936667
Mgr Jarosław Szczepaniak
225936667
ZAKŁAD ŻYWIENIA ZWIERZĄT
KIEROWNIK ZAKŁADU
Dr hab. inż. Tomasz Niemiec
 
225936668
Prof. dr hab. Iwona Kosieradzka
225936666
Prof. dr hab. Jacek Skomiał (urlop)
225936662
Dr hab. inż. Andrzej Łozicki
225936665
Dr inż. Magda Matusiewicz
225936661
Dr inż. Marlena Zielińska-Górska
225936662
Dr inż. Ewa Arkuszewska
225936663
 
Doktoranci
Dr inż. Gabriela Halik
225936667
Mgr inż. Agata Koziorzębska
225936667
Mgr Klara Piotrowska
225936667
Mgr inż. Mateusz Makarski
225936667
 
 
 
 
Profesorowie emerytowani
prof. dr hab. Janusz L. Sokół
 
Prof. dr hab. Maria Dymnicka
 
Prof. dr hab. Jadwiga Chachułowa
 
Prof. dr hab. Maria Fabijańska
 
Prof. dr hab. Józef Karaś