Laboratorium Nano i Biotechnologii

Badania

biochemia, fizjologia, nutrigenomika i biotechnologia nano-, mikro- i makrostruktur wchodzących w skład organizmu żywego.

Pracownie

IN VITRO

 • hodowli komórkowych, p. mikrobiologii

IN OVO -

 • model zarodka kury
 • hodowla glejaka wielopostaciowego (glioblastoma multiforme),
 • ocena angiogenezy metoda implantu, ocena potencjalnej szkodliwości

Aparatura

 • mikroskop ze spektralną jednostką konfokalną Olympus FV-1000
 • mikroskop fluorescencyjny Olympus CKX41
 • mikroskop stereoskopowy Olympus SZX10
 • system do elektroforezy pionowej w żelu poliakrylamidowym i elektroforezy poziomej w agarozie oraz system Mini Protean Gel do transferu z żelu na membranę firmy Bio-rad
 • spektrofotometr płytkowy Tecan Infinite M200
 • System Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) z detektorem UV/VIS firmy Dionex oraz z detektorem elektrochemicznym firmy ESA i kolumną do fazy odwróconej C­­18 firmy Supelco.

Metody analityczne

 • wizualizacja stereoskopowa, prześwietleniowa, histochemiczna i immunohistochemiczna
 • ekspresja genów na poziomie białka (NF-kB, PAX-7, FGF, VEGF i inne)
 • aktywność enzymów i innych wskaźników stanu REDOX (SOD, GPx, GR, CAT, TAS, TBA-RS)
 • koncentracja wybranych związków funkcjonalnych (DNA, RNA, Ig i inne)