Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

tel./fax +48 22 593 66 69
e-mail: kzbz@sggw.pl