Nanobiotechnologia

 • Ocena biologicznych właściwości nanocząstek węgla, srebra, złota, platyny i miedzi w badaniach na zwierzętach laboratoryjnych, w badaniach in ovo oraz w badaniach mikrobiologicznych.
 • Określanie wpływu nanocząstek metali oraz węgla a także ich biokompleksów z substancjami biologicznie czynnymi na aktywizację mechanizmów obronnych organizmu.
 • Mechanizmy angiogenezy i miogenezy i ich modyfikacja, poprzez zastosowanie nanocząstek i ich biokompleksów. Badania modelowe na zarodkach kury.

Biotechnologiczne aspekty żywienia

 • Transgeniczne rośliny jako źródło substancji bioaktywnych w diecie –  badania in vivo.
 • Ocena potencjalnej szkodliwości wybranych roślin transgenicznych – badania na szczurach
 • Ocena wpływu ekstraktów z bezkręgowców (mięczaki, skorupiaki, muchówki) na stymulację aktywności anabolicznej i odporności w badaniach na przepiórkach.

Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt i paszoznawstwo

 • Wpływ żywienia bydła opasowego i krów mlecznych na efekty produkcyjne i jakość funkcjonalną mięsa i mleka.
 • Żywienie mineralne zwierząt gospodarskich ze szczególnym uwzględnieniem badań nad wpływem chromu i jodu na wyniki produkcyjne oraz jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Nowej generacji pasze i dodatki paszowe w żywieniu zwierząt i ich wpływ na wyniki produkcyjne, odporność, stan antyoksydacyjno-oksydacyjny i funkcjonalne cechy produktu
 • Wpływ interakcji wybranych czynników żywieniowych i genetycznych na homeostazę organizmu zwierząt modelowych.
 • Optymalizacja żywienia żubrów w hodowli otwartej i zamkniętej. Ocena jakości dietetycznej i odżywczej mięsa żubroni i żubrów oraz buhajków od krów użytych do uzyskania mieszańców